Maden Arama Çalışmaları

 • Eti Bakır A.Ş. – Murgul/Damar Maden İşletmesi
 • Özaltın Maden İşletmeleri ve Cengiz İnşaat Ortaklığı – Cerattepe
 • Erg İnşaat ve Atlı Madencilik – İspir/Erzurum
 • Özkoyuncu Madencilik – Yahyalı/Kayseri ve diğer çalışmalar

 

Yol Güzergah Çalışmaları

 • DSİ– Artvin-Erzurum Devlet Yolu güzergah çalışmaları ve bölgede birçok Delgi ve Enjeksiyon işleri
 • DSİ– Artvin-Ardahan Devlet Yolu güzergah çalışmaları ve bölgede birçok Delgi ve Enjeksiyon işleri
 • DSİ– Artvin-Ardanuç Devlet Yolu güzergah çalışmaları ve bölgede birçok Delgi ve Enjeksiyon işleri
 • DSİ– Artvin-Şavşat Devlet Yolu güzergah çalışmaları ve bölgede birçok Delgi ve Enjeksiyon işleri
 • DSİ– Tünel Kazısı – Artvin-Erzurum Devlet Yolu güzergahında T1, T2, T3 tünellerinin açılması
 • DSİ– Artvin Kentpark – Büyük bir alanı kapsayan, DSİ kontrolünde uygulama aşamasına geçen Kent Park araştırma ve uygulama işleri

 

Hes Projeleri

 • Deriner Barajı ve Hes – Deriner Barajı ve HES bünyesinde açık kazı çalışmaları, tünel kazıları, zemin iyileştirme çalışmaları, delgi çalışmaları, kontak, konsolidasyon, link, derz ve perde enjeksiyon çalışmaları, her türlü jeolojik ve jeoteknik çalışmalar
 • Kale HES – Kars ili, Kale HES ayrıntılı Jeolojik-Jeoteknik etütü, temel araştırma sondajları, delgi-enjeksiyon işleri, Jet-Grout işleri
 • Çamlıca III Barajı – Kayseri ili, Çamlıca III Barajı, delgi-enjeksiyon işleri, baraj ölçü sistemlerinin yerleştirilmesi
 • Arpa HES – Arpa HES Jeolojik-Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, temel araştırma sondajları, çeşitli mühendislik uygulamaları
 • Çifteköprü HES – Çifteköprü HES Jeolojik-Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, temel araştırma sondajları, çeşitli mühendislik uygulamaları
 • Cakırlar HES – Cakırlar HES Jeolojik-Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, temel araştırma sondajları, çeşitli mühendislik uygulamaları
 • Tortum HES – Erzurum ili, Tortum HES Jeolojik-Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, temel araştırma sondajları, çeşitli mühendislik uygulamaları
 • Cansu HES – Cansu HES Jeolojik-Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, temel araştırma sondajları, delgi-enjeksiyon işleri, mini kazık çalışmaları, ankraj çalışmaları ve projelendirme işlemleri
 • Cüneyt HES – Cüneyt HES temel araştırma sondajları, delgi-enjeksiyon işleri, ankraj çalışmaları ve projelendirme işlemleri
 • Erenler HES – Erenler HES Jeolojik Jeoteknik etütü, mevzi imar planı ve hali hazır projelerinin hazırlanması, araştırma sondaj çalışmaları ve diğer proje işlemleri Ve diğer çalışmalar

 

Araştırma ve Etüt Raporları

 • Doğu Karadeniz ağırlıkta olmak üzere, Türkiye genelinde binin üzerinde İmar Planına Esas Jeolojik Jeoteknik Etütler, Jeolojik Haritalar, Yerleşime Uygunluk Haritaları ve çeşitli projeler
 • Araştırma Raporları ve Zemin Etüt Çalışmaları
 • Doğu Karadeniz ağırlıkta olmak üzere, Türkiye genelinde binin üzerinde zemin etüt çalışması
 • Türkiye Cumhuriyeti bakanlıklarına hazırlanan yüzlerce zemin etüt raporu
 • Heyelan araştırma raporları, Şev Stabiliteleri ve her türlü yüzlerce araştırma raporu
 • Türkiye genelinde binin üzerinde Sismik Kırılma ve Yansıma Etütleri
 • Türkiye genelinde binlerce Rezistivite Etütleri
 • Türkiye genelinde binlerce Presiyometre Etütleri